NHỮNG ĐỘNG VẬT KHỔNG LỒ…

1.Con muỗi lớn nhất thế giới. Lớn hơn một con ếch trưởng thành, bắt được tại Trung Quốc, Hiện được chưng bày tại Viện Bảo Tàng.2949 1 ChuyenLa LonNhatTGDHST

2.Con dơi lớn nhất thế giới, quân đội Peru đã bắt được con dơi này có cái đầu lớn bằng đầu người, cánh dài 1.5-1.7 mét, chuyên tấn công người tại rừng Amazon và hút máu động vật. nhiều người cho đó là ‘Chupacabra’ nhưng cũng có thể là ‘Golden-Crowned Flying Fox’.

2949 2 ChuyenLaDHST3.Con cá Koi lớn nhất thế giới, một ngư dân Pháp đã bắt được con cá koi nặng 14 kg này tại một hồ ở miền nam nước Pháp.

2949 3 ChuyenLaDHST4.Con cá sấu lớn nhất thế giới. Con cá sấu dài 6.4 mét và nặng 1075 kg đã bị dân làng ở Phillippines bắt được và phỏng đoán đã 50 tuổi.

2949 4 ChiuyenLaDHST5.Con ếch lớn nhất thế giới. Loài ếch Conraura goliath ở tây Phi Châu có trọng lượng lên tới 3 kg có thể sống tới 15 năm.

2949 5 ChuyenLaDHST
6.Con lươn lớn nhất thế giới. Một ngư dân Đức đã bắt được một con lươn dài 2.4 mét và nặng 75 kg. sẽ được chưng bày tại viện bảo tàng Đức.2949 6 ChuyenLaDHST

7.Cá trê lớn nhất thế giới. Bắt được tại sông Mekong Thái Lan, dài 2.7 mét nặng 293 kg.

2949 7 ChuyenLaDHST

This entry was posted in 7- Văn Nghệ, Văn Nghệ - HÌnh/Videos Lạ. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s