Daily Archives: December 16, 2018

MẠNH VÃN CHÂU và TRUYÊN PHIM SẮP LÊN SÀN QUAY…

“GIẢ THUYẾT ĐƯỢC ĐOÁN TRƯỚC” !! MẠNH VÃN CHÂU và TRUYÊN PHIM SẮP LÊN SÀN QUAY… … Vở Kich: “MẠNH VÃN CHÂU TỰ TỬ” … Bi Kịch: “Mạnh Vãn Châu và Chồng… Tự Tử” … Đạo diễn: “Mạnh Vãn Châu … Continue reading

Posted in 5- Tin Tức, Tin Tức - BÌnh Luận, Tin Tức - Hoa Kỳ | Leave a comment

NEW YORK TIME: “CHÍNH bà CLINTON và ông SOROS ĐƯA TIỀN CHO MỘT PHỤ NỮ BỊA CHUYỆN KIỆN TT DONALD TRUMP” !!

SỰ THẬT PHƠI BẦY… . NEW YORK TIME: “CHÍNH bà CLINTON và ông SOROS ĐƯA TIỀN CHO MỘT PHỤ NỮ BỊA CHUYỆN KIỆN TT DONALD TRUMP” !! . … Bằng chứng đã xuất hiện tiền của bà Hillary Clinton và … Continue reading

Posted in 0 - Uncategorized, 5- Tin Tức, Tin Tức - BÌnh Luận, Tin Tức - Hoa Kỳ | Leave a comment