chuyện hài Việt cộng: “THIẾU NỮ ĐIÊN-VÕ THỊ SÁU… BỊ VC TIÊM THUỐC, QUĂNG LỰU ĐẠN KHỦNG BỐ” !!

— chuyện hài của Việt cộng —

THIẾU NỮ ĐIÊN… VÕ THỊ SÁU !
.
… Thật tậu nghiệp em, em bị khùng, bị điên mà Việt cộng không tha, tiêm cho em thêm mũi thuốc “đại Tửng” để đẩy em quăng lựu đạn khủng bố giết đồng bào.
.
… Khi bị bắt Sáu “tửng”, nhà thơ của Vici nổi tiếng thời bấy giờ là Tố Hữu ca ngợi em thế này:

– Đi giữa hai hàng linh
– Vẫn ung dung mỉm cười
– Ngắt một vòng hoa tươi
– Chị cài lên mái tóc !!

( Con bà nó… hai tay trói ra sau mà em Sáu tửng ngắt hoa, tay nào cài hoa lên tóc?? hihihi, Không láo, không điếm, không xạo thì không phải là Việt cộng)..
.
… Oan hồn Sáu “tửng” nay còn vất vưỡn bám víu vào từng nhà từng thằng lãnh đạo VC để đòi lại sự công bằng và kiếp sống… dù Khùng, dù Điên, dù Ngu, dù Từng… nhưng em Sáu vẫn muốn sống.
.
… Cầu chúc cho em Sáu “tửng” về đòi nợ được, và bắt hết vợ con thê thiếp từng thằng lãnh đạo khốn gió Việt cộng, để đền lại kiếp người chết oan thời thiếu nữ của em!!
.

| đội mũ ngược |

(bấm vào link để nghe người trong nước nói sự thật và cười mỉa mai về em Sáu “tửng”)

https://www.youtube.com/watch?v=P-Nd1eiw7m0

This entry was posted in 5- Tin Tức, Chuyện Phiếm Thời Sự. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s