Daily Archives: March 4, 2019

CSVN… BỆNH HẾT THUỐC CHỮA !!

1967 tôi được Hồ Chí Minh trao phần thưởng cho kết quả học tập xuất sắc với tất cả 14 môn học đạt điểm cao nhất. Đ ấy là một cuốn sổ tay kích thước khoảng 20 x 15cm, giấy … Continue reading

Posted in 5- Tin Tức, Chuyện Phiếm Thời Sự | Leave a comment