Daily Archives: March 12, 2019

TIN TỔNG HỢP HOA KỲ…

CỰU PHÓ GIÁM ĐỐC FBI NHÌN NHẬN ĐÃ CÓ ÂM MƯU LẬT ĐỔ TRUMP Ông McCabe, cựu phó giám đốc và quyền giám đốc FBI, trong một cuộc phỏng vấn trên TV đã nhìn nhận hồi tháng 5/2017 có tìm … Continue reading

Posted in 5- Tin Tức, Tin Tức - Hoa Kỳ | Leave a comment