Daily Archives: March 19, 2019

MẶT TRÁI CỦA TT DONALD TRUMP !!

Có phải ….. Donald Trump là một người kỳ thị chủng tộc, độc hành, độc đoán, phân biệt giới tính, bài ngoại, chống Do Thái và kỵ Hồi Giáo không ?- Tôi đã bỏ sót điều gì chăng ? Bọn … Continue reading

Posted in 5- Tin Tức, Tin Tức - BÌnh Luận, Tin Tức - Hoa Kỳ | Leave a comment

Bad Boys Blue – Pretty Young Girl

Posted in 7- Văn Nghệ, Văn Nghệ - Tặng Nhạc cho Bạn | Leave a comment

C C Catch – Stay

Posted in 7- Văn Nghệ, Văn Nghệ - Tặng Nhạc cho Bạn | Leave a comment

C C Catch – Tears won’t wash away my heartache

Posted in 7- Văn Nghệ, Văn Nghệ - Tặng Nhạc cho Bạn | Leave a comment

Patty Ryan – You’re My Love

Posted in 7- Văn Nghệ, Văn Nghệ - Tặng Nhạc cho Bạn | Leave a comment

Patty Ryan – Love Is The Name Of The Game

Posted in 7- Văn Nghệ, Văn Nghệ - Tặng Nhạc cho Bạn | Leave a comment

Lian Ross – Say You’ll Never

Posted in 7- Văn Nghệ, Văn Nghệ - Tặng Nhạc cho Bạn | Leave a comment

Phoebe Cates – Paradise

Posted in 7- Văn Nghệ, Văn Nghệ - Tặng Nhạc cho Bạn | Leave a comment

F r. David – Words Don’t Come Easy

Posted in 7- Văn Nghệ, Văn Nghệ - Tặng Nhạc cho Bạn | Leave a comment

HEY, HELLO…. JOY

Posted in 7- Văn Nghệ, Văn Nghệ - Tặng Nhạc cho Bạn | Leave a comment