Daily Archives: March 22, 2019

Nô lệ da trắng, góc tối của lịch sử ít người biết tới

Trái ngược với nô lệ châu Phi, nô lệ da trắng có vị trí đảo ngược: chủ nô là những người châu Phi Hồi giáo vùng Địa Trung Hải, nô lệ là người da trắng châu Âu, nhưng không phải … Continue reading

Posted in 6- Văn Học, Tạp Ghi | Leave a comment

CỌP KHÔNG ĂN THỊT CON… NHƯNG, VIỆT CỘNG ĂN THỊT ĐỒNG BÀO !!

Sáng đôi mắt mù ! Con người cần điều gì ?- cần đôi mắt sáng, cần có ánh sáng. Đôi mắt và ánh sáng như là phương tiện cho cuộc sống mỗi con người. Dạo đó, khi cả miền Nam … Continue reading

Posted in 5- Tin Tức, 6- Văn Học, Chuyện Phiếm Thời Sự, Tạp Ghi | Leave a comment