Daily Archives: April 10, 2019

ĐÊM BÊN BỜ SÔNG BA… TUY HÒA, PHÚ YÊN !!

ĐÊM BÊN BỜ SÔNG BA  TẢN CƯ TRÊN CON ĐƯỜNG TỈNH LỘ 7 TUY HÒA PHÚ YÊN Buổi họp cuối cùng! Ra khỏi Tòa Hành chánh tỉnh KonTum vào lúc 4 giờ chiều ngày 15 tháng 3 năm 1975. Bên … Continue reading

Posted in 5- Tin Tức, QUÂN SỬ VNCH | Leave a comment