Daily Archives: April 15, 2019

VIÊN ĐẠN CUỐI CÙNG…

Tháng 8-1974, một trận đánh lớn xẩy ra tại Thường Đức giữa hai Lữ đoàn Nhẩy Dù của Quân lực VNCH và 3 Sư Đoàn quân Bắc Việt, trận chiến rất khốc liệt, sau 3 tháng quần thảo, số tổn … Continue reading

Posted in 5- Tin Tức, QUÂN SỬ VNCH | Leave a comment

NAM DƯƠNG TẨY CHÂY TÀU CỘNG !!!

VIETSTAR MEDIA: “LY COFFEE ĐẦU NGÀY… và BÀI BÌNH LUẬN” VIỆT CỘNG CAM TÂM LÀM CHƯ HẦU TÀU CỘNG, TRONG KHI ĐÓ LÃNH ĐẠO CÁC NƯỚC NAM Á… BÀI TÀU CỘNG. . theo bản tin của Reuters, ngày 17/04/2019, Nam … Continue reading

Posted in 5- Tin Tức, Tin Tức - BÌnh Luận | Leave a comment

Show Me The Meaning Of Being Lonely | Backstreets Boys

Posted in 7- Văn Nghệ, Văn Nghệ - Tặng Nhạc cho Bạn | Leave a comment

Sorry Seems To Be The Hardest Word | Elton John ft. Blue |

Posted in 7- Văn Nghệ, Văn Nghệ - Tặng Nhạc cho Bạn | Leave a comment