Daily Archives: April 17, 2019

NGƯỜI CHIẾN SĨ VNCH NGÀY CUỐI CÙNG của CUỘC CHIẾN…

Người Chiến Sĩ VNCH Ngày Cuối Cùng Của Cuộc Chiến. Vào ngày cuối cùng của cuộc chiến, khi mà mọi giới đều hiểu rằng không còn gì có thể cứu vãn được nữa thì người chiến sĩ VNCH vẫn chiến … Continue reading

Posted in 5- Tin Tức, QUÂN SỬ VNCH | Leave a comment