Daily Archives: April 19, 2019

NHỮNG NGƯỜI LÍNH DÙ – THIÊN THẦN MŨ ĐỎ… BỊ BỎ QUÊN!

BARRY R. McCAFFREY Đại Tướng Lục Quân HK, viết về Nhảy Dù VNCH Barry R. Mccaffrey đại tướng (4 sao) lục quân Hoa Kỳ. Khi còn là sĩ quan trẻ, đã phục vụ tại Việt Nam năm 1966-1967 với tư … Continue reading

Posted in 5- Tin Tức, QUÂN SỬ VNCH | Leave a comment