ĐỦ RỒI…

VP. PHAT-HOC TINH-QUANG CANADA kính cảm niệm quí tác giả bài viết và quí thân hữu chuyển bài sau đây:

… … … Tôi sống đến từng tuổi này rồi. Biết rằng không có tiền thì vạn sự bất thành ở đời này, nhưng biến mình thành kẻ có lòng tham vô đáy thì dễ hơn kiếm tiền tới vạn lần cũng ở cuộc đời này. Nhưng bớt kiếm tiền để còn thời giờ hưởng thụ cuộc sống, làm việc thiện, báo đáp xã hội.

Sống đơn giản như bạn hiền đang cố thực hiện nghĩa là bạn đã biết “đủ rồi”! Bạn chậm lại những bước tiến đời thường để rồi ra bạn sẽ biết lui về an nhiên, tiêu diêu tự tại.

Sao tôi vẫn hoài say khướt chén vinh hoa, dù cũng biết: rượu uống gần say hoa nở nửa, là cảnh giới cao nhất của thưởng thức.

Dù vui đến đâu cũng cần kịp thời tự nói với bản thân: “đủ rồi”! Tôi biết thế nhưng cứ túy lúy càn khôn đến đời đã lắm vui buồn, vinh hoa, tủi nhục…

Vinh dự cũng “đủ rồi”! mà sao vẫn muốn vinh dự hơn. Vinh dự là sự công nhận của xã hội và mọi người đối với thành tựu và sự cống hiến của một người. Nhưng vinh dự quá cao sẽ giống như cái mũ quá to đội lên cái đầu lại nhỏ, như cánh chim đèo bồng đến không thể bay cao.

Người mua danh bán tiếng để trục lợi, người tự tâng bốc mình, kết quả là không gánh vác nổi cái danh tiếng trên vai, khó chịu nhất vẫn là bản thân họ. Bởi vậy, người thông tuệ sẽ từ chối những lời tâng bốc, tán thưởng, dũng cảm nói với vinh dự cao, vinh dự nhiều, rằng: “đủ rồi”! quá nhiều, tôi không cần nữa!

Cuối cùng tôi nghĩ ra theo sợi tóc mồ côi rơi xuống sàn nhà, con người ham sống lâu trăm tuổi. Nên tôi chỉ ước đoạn cuối của cuộc đời được bình thản nhìn lại những gì đã qua. Thời gian còn lại dành để tạ ơn đời đã mang lại cho mình… “đủ rồi”!

“đủ rồi”! ông trời không bạc với ai, sống cuộc đời tới biết “đủ rồi”! thì bình an đi thôi. Sống chi trăm tuổi cho chật quả địa cầu.

Người biết “đủ rồi”! sẽ biết tiến biết thoái, biết cho và nhận công bằng, hưởng niềm vui sống, tiêu diêu tự tại.

Người biết “đủ rồi” đối với người thì hành thiện, đối với đời thì có ích, tấm lòng ngay thẳng, hài lòng với những gì mình có… như vậy “đủ rồi”!

(source from   Ty-Khuu Thich-Chan-Tue <cutranlacdao.2010@gmail.com>)

PHAN NGUYÊN LUÂN… thực hiện

 

This entry was posted in 6- Văn Học, Tôn Giáo. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s