Daily Archives: May 30, 2019

Vai trò của Thúy Nga Paris ngày hôm nay

Vai trò của Thúy Nga Paris ngày hôm nay Thúy Nga Paris đang từ từ biến thành công cụ tuyên truyền cho Cộng Sản, khi họ đang công khai và kín đáo nhận tiền tài trợ của Cộng sản. Quảng cáo, … Continue reading

Posted in 6- Văn Học, Tạp Ghi | Leave a comment

Francis Goya – Daddy’s Bolero

Posted in 7- Văn Nghệ, Văn Nghệ - Tặng Nhạc cho Bạn | Leave a comment

BESAME MUCHO…BZN

Posted in 7- Văn Nghệ, Văn Nghệ - Tặng Nhạc cho Bạn | Leave a comment

PHỤ NỮ VIỆT của TÔI… ƠI !!

Trong những năm sau khi chiếm miền Nam, dần dần cho đến ngày nay, danh dự phụ nữ Việt Nam bị coi thường, hay bị chà đạp là danh dự của cả dân tộc cũng bị coi thường. Ai có … Continue reading

Posted in 6- Văn Học, Tạp Ghi | Leave a comment