Daily Archives: June 21, 2019

Ngày sinh nhật đầu tiên và cuối cùng

Chưa đến ngày sinh nhật, còn đến khoảng hai, ba tháng, vợ đã lo nghĩ đến sinh nhật của chồng, con. Rồi chồng lo sinh nhật của vợ con, và con lo ngày mừng tuổi cho ba mẹ. Duy chỉ … Continue reading

Posted in 6- Văn Học, Bút Ký, Truyện | Leave a comment

LỢI và HẠI NƯỚC XÚC MIỆNG…

Trong lĩnh vực nha khoa, người ta đã chế ra nhiều loại nước súc miệng với những mục đích khác nhau như nước súc miệng làm mất mùi hôi của răng miệng bằng cách loại bỏ vi khuẩn và những … Continue reading

Posted in * Sức Khỏe và Đời Sống, 8- Đời Sống | Leave a comment

BÁO CHÍ TÀU CỘNG: “BIỂU TÌNH Ở HỒNG KONG LÀ DO CHÍNH TRỊ GIA HOA KỲ KÍCH ĐỘNG” !!

Vietstar media: LY COFFEE ĐẦU NGÀY… và BÀI BÌNH LUẬN ! Báo Chí Tàu Cộng: “Biểu Tình Ở HongKong Là Do Chính Trị Gia Hoa Kỳ Kích Động” !!! Sau một sự thành công tương đối tốt đẹp của cuộc … Continue reading

Posted in 0 - Uncategorized, 5- Tin Tức, Tin Tức - BÌnh Luận | Leave a comment

CALIFORNIA PHẠT NẶNG TIỀN NẾU VI PHẠM LUẬT GIAO THÔNG !!

– Tháng 10 năm 2019, toàn California sẽ hủy bỏ “TẠI NGOẠI HẦU TRA” (Bail bond) – nghĩa là tòa án sẽ xem xét nếu tội nặng, gây nguy hiểm cho xã  hội thì sẽ ở lại tù chờ ra … Continue reading

Posted in 5- Tin Tức, Tin Tức - Cộng Đồng, Tin Tức - Hoa Kỳ | Leave a comment