Daily Archives: June 23, 2019

NGƯỜI VIỆT NAM XẤU XÍ… HƠN !

vietstar media: “CHUYỆN PHIẾM ĐẦU TUẦN”… NGƯỜI VIỆT NAM XẤU XÍ… HƠN ! Một bài viết được đăng trên Financial Times của Anh quốc đã đăng một bài viết có tựa đề “Tính Cách Đói Khát của Người Tàu Cộng”, … Continue reading

Posted in 5- Tin Tức, Chuyện Phiếm Thời Sự | Leave a comment