Daily Archives: June 26, 2019

MEXICO ĐIỀU ĐỘNG 15,000 LINH TRẤN GIỮ BIÊN GIỚI MEXICO-HOA KỲ

vietstar media: LY COFFEE ĐẦU NGÀY… và BÀI BÌNH LUẬN Theo bản tin của ussanews, chính quyền Mexico đã điều động 15.000 binh sĩ đến biên giới Mỹ-Mexico. Đây là một hành động để ngăn chăn dòng di cư bất … Continue reading

Posted in 5- Tin Tức, Tin Tức - BÌnh Luận | Leave a comment

DOANH GIA MỸ ỦNG HỘ TT DONALD TRUMP ÁP THUẾ TÀU CỒNG !!

  vietstar media: ‘LY COFFEE ĐẦU NGÀY… và BÀI BÌNH LUẬN” DOANH GIA MỸ ỦNG HỘ TT DONALD TRUMP ÁP THUẾ TÀU CỒNG !! Theo bản tin của Daily Caller, ngày 21/6/2019 hơn 600 công ty có trụ sở tại … Continue reading

Posted in 5- Tin Tức, Tin Tức - BÌnh Luận | Leave a comment