Daily Archives: July 23, 2019

NHỮNG KẺ PHÁ HOẠI HỘI ĐỒNG THÀNH PHỐ WESTMINSTER CHUẨN BỊ ĐỐI DIỆN VỚI “VÀNH MÓNG NGỰA” !!

Thị Trưởng Trí Tạ và Nghị viên Chí Charlie Nguyễn chính thức yêu cầu Bộ Tư pháp California, Công Tố Viên Quận Cam điều tra hình sự vụ bãi nhiệm tại Westminster. Trong những thời gian gần đây, hội đồng … Continue reading

Posted in 5- Tin Tức, Tin Tức - Cộng Đồng | Leave a comment