Daily Archives: July 24, 2019

LET ME IN YOUR LIFE… Helene Ficher

Posted in 7- Văn Nghệ, Văn Nghệ - Tặng Nhạc cho Bạn | Leave a comment

TRỊNH CÔNG SƠN… MỘT LINH HỒN LẤP LỬNG !!

  Trịnh Công Sơn (sinh 28 tháng 2 năm 1939 – mất ngày 1 tháng 4 năm 2001) là một nhạc sĩ Việt Nam, được coi là một trong những nhạc sĩ lớn của âm nhạc đại chúng, Tân nhạc … Continue reading

Posted in 6- Văn Học, Tạp Ghi | 1 Comment