NÊN HAY KHÔNG NÊN BẢO VỆ “QUYỀN CÓ SÚNG” ?

Trong tuần quan, hai vụ xả súng giết hàng loạt ở hai thành phố El Paso-Texas và Dayton-Ohio, người dân xôn xao, dư luận hai bên đảng Cộng Hòa và Dân Chủ một phen tranh cãi sôi nổi về luật quyền sở hữu súng của người dân Hoa Kỳ.

Vây, hôm nay chúng ta mổ xẻ vấn đề này nhé!

Theo thống kê, hiện tại có trên 95% người sở hữu súng, và 89% người không sở hữu súng đều quan tâm “kiểm soát sự an toàn khi sở hữu súng”, có nghĩa là trước khi được sở hữu súng phải qua một lớp training (huấn luyện cách dùng), và điều tra “:lý lịch” kỹ càng. Và 98% những sự kiện xả súng giết hàng loạt đều có nguồn là Súng Lậu, chứ không phải người sở hữu súng hợp pháp!!

Gần 90 triệu (30%) người dân Mỹ sở hữu súng để tự vệ và bảo vệ quốc gia. Như vậy, bằng tổng cộng quân số của 30 quốc gia có quân đội lớn nhất thế giới cộng lại. Một lực lượng tự vệ như vậy, thì không có bất cứ một quốc gia nào có thể xâm chiếm Hoa Kỳ.

Trong hiến pháp Mỹ, tổng thống Thomas Jefferson viết “chỉ có khi nào người dân sở hữu được súng, tự bảo vệ được chính họ, đó là lúc quốc gia cường thịnh, và chính phủ liêm chính hơn, hoặc nếu chính phủ bạo quyền, ác bá thì người dân có thể lật đổ” !! Ý nghĩa sâu xa đó bao nhiêu người hiểu?

Hiện tại hãy nhìn sang một số quốc gia, nhất là những quốc gia có áp đặt chế độ cộng sản lên đời sống người dân, như Tàu cộng, Việt cộng, Bắc Hàn cộng, Cuba cộng… chính quyền tuyệt đối không cho người dân sở hữu súng, để họ độc quyền có súng khi cần là đàn áp người dân thẳng tay, kể cả đem xe tăng đạn pháo nã vào đồng bào của họ một cách man rợ dã man như sự kiên Thiên An Môn. Và như vậy thì không người dân nào có thể hoặc dám đứng lên chống đối, lên án và lật đổ chế độ độc ác, độc quyền, độc đoán, độc đảng, độc hai đối với người dân trong nước của họ.

Trở lại đề tai “luật sở hữu súng” tại Hoa Kỳ, chúng ta thấy một số người lên án “quyền sở hữu súng” là do những con buôn chính trị toa rập với “đệ tứ quyền” (truyền thông cánh tả), hướng dư luận sang một hướng khác để mong “kiếm phiếu” cử tri. và một số người không hiểu cứ tự đặt giả thuyết như kẻ thông thái, nhất là mấy cụ tị nạn Việt ở Mỹ “vì tụi tài phiệt buôn bán súng control tất cả, họ cung cấp tiền cho quốc hội phe cộng hòa, nên không ai có bỏ dự luật sở hữu súng được”… giả thuyết đến đó là tuyệt đỉnh trí tuệ rồi còn gì, thật là đáng thương !!

Dĩ nhiên ở một xứ tự do dân chủ gần như tuyệt đối như Hoa Kỳ, thì ai cũng có quyền nói lên sự suy nghĩ của mình, và phản đối, phản biện bất cứ điều gì họ muốn. Phần còn lại thì để cho người dân nhận định và rộng đường dư luận.

Dân trí Mỹ khác với dân trí ở một số nước chậm tiến là chỗ này! người Việt ở các nước dân chủ khác với đồng bào trong nước là ở chỗ này. Người Việt ở Mỹ cũng khác với người Việt ở khắp nơi trên thế giới là ở chỗ này.. và các cụ tị nạn có đỉnh cao trí tuệ cũng khác với đồng hương tị nạn cộng sản ý thức tự do … cũng là ở chỗ này!!

Nghe thích nhỉ !!

| phan nguyên luân |… thực hiện

This entry was posted in 5- Tin Tức, Tin Tức - BÌnh Luận. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s