Daily Archives: August 11, 2019

SO SÁNH CON SỐ NHỮNG VỤ BẮN CHẾT NGƯỜI HÀNG LOẠT Ở HOA KỲ…

TT Reagan:   3 vụ bắn người     40 chết     54 bị thương, 1981-1988. TT Bush:       4 vụ bắn người     41 chết     35 bị thương, 1989-1992. TT Clinton:   8 vụ bắn người     62 chết     78 bị thương, 1993-2000. TT Bush:       8 vụ … Continue reading

Posted in 5- Tin Tức, Tin Tức - Hoa Kỳ | Leave a comment