THAM VẤN LUẬT DI TRÚ HOA KỲ…

1- Tôi bảo trợ tài chánh cho anh của tôi, vậy tôi có nghĩa vụ trong viec thi hanh việc bảo trợ tài chánh có hiệu lực bao lâu?
2- tôi có thẻ xanh và có một đứa con trai 11 tuổi ngoại hôn, tôi có thể bảo lãnh cháu theo diện MẸ – CON được khong^?
3- Tôi kết hôn với chồng ở Mỹ đã có quốc tịch khoảng gần 6 tháng, chúng tôi đang làm giấy để xin phỏng vấn di cư qua Mỹ. Vạy thủ tục hồ sơ cần thiết nhất là gì? và phải chuẩn bị như thế nào cho dễ dàng?
4- Tôi đã nộp đơn bảo lãnh vợ ở VN, nhưng sở di trú chưa chấp thuận đơn này, Nhưng thời gian đã quá hạn đối với sở di trú có đăng trên trang website của sở di trú. Vậy có bị ảnh hưởng gì không?
5- tôi đã làm giay bảo lảnh chồng ở VN qua Mỹ hơn 4 tháng rồi, trong thời gian chờ đợi, tôi có thể bảo lãnh chông tương lai của tôi du lịch vào Hoa Kỳ được không?
CHRIS PHAN & L/S TRẦN NHẬT THĂNG… thực hiện
This entry was posted in 5- Tin Tức, Tin Tức - Cộng Đồng. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s