Daily Archives: October 22, 2019

CON CÒ TRONG DÂN GIAN…

Con cò hình tượng đẹp trong ca dao. Và mỗi khi nhắc đến con cò với những phẩm chất của nó gợi ta liên tưởng đến hình ảnh của người phụ nữ Việt Nam chịu thương chịu khó, tận tụy … Continue reading

Posted in 0 - Uncategorized, 6- Văn Học, Chốn Văn Chương | Leave a comment