Daily Archives: October 24, 2019

MỘT CHỮ DUYÊN…

Duyên phận mang mọi người đến gần nhau hơn. Nhờ vào cái duyên mà người ta được gặp nhau, trở thành bạn bè, đồng nghiệp, bạn thân, tri kỷ. Tuy nhiên, hết thảy duyên trên đời, đều là vì để … Continue reading

Posted in 6- Văn Học, Tôn Giáo | Leave a comment

JAMES BROWN…IT’S A MAN’S MAN’S MAN’S WORLD

Posted in 7- Văn Nghệ, Văn Nghệ - Tặng Nhạc cho Bạn | Leave a comment

REMEMBERING…AUDREY HEPBURN

Posted in 7- Văn Nghệ, Văn Nghệ - Tặng Nhạc cho Bạn | Leave a comment

FLY ME TO THE MOON… DORIS DAY

Posted in 7- Văn Nghệ, Văn Nghệ - Tặng Nhạc cho Bạn | Leave a comment

IF I GIVE MY HEART TO YOU… DORIS DAY

Posted in 7- Văn Nghệ, Văn Nghệ - Tặng Nhạc cho Bạn | Leave a comment

PRETEND… BRENDA LEE

Posted in 7- Văn Nghệ, Văn Nghệ - Tặng Nhạc cho Bạn | Leave a comment

THE END OF THE WORLD… BRENDA LEE

Posted in 7- Văn Nghệ | Leave a comment

IF YOU LOVE ME … BRENDA LEE

Posted in 7- Văn Nghệ, Văn Nghệ - Tặng Nhạc cho Bạn | Leave a comment

I WILL WAIT FOR YOU… MATT MONRO

Posted in 7- Văn Nghệ, Văn Nghệ - Tặng Nhạc cho Bạn | Leave a comment

ALL OF A SUDDEN… MATT MONRO

Posted in 7- Văn Nghệ, Văn Nghệ - Tặng Nhạc cho Bạn | Leave a comment