Daily Archives: November 5, 2019

VIỆT CỘNG MỚI ĐÚNG LÀ NGỤY QUÂN, NGỤY QUYỀN…

Ngày xưa, việt cọng vẫn ra rả tuyên truyền “ Ngụy quân – Ngụy quyền “, tay sai Mỹ. Thực tế là: Từ Tổng thống Ngô Đình Diệm – Nguyễn Văn Thiệu xuống tới các viên chức Hành chánh – … Continue reading

Posted in 5- Tin Tức, Chuyện Phiếm Thời Sự | Leave a comment