Daily Archives: November 13, 2019

VIỆT KIỀU KHÁC VIỆT TỊ NẠN !!

Trước hết chúng ta xác định hai danh từ “Việt Kiều” và “người Việt tị nan” khác nhau như thế nào. Việt Kiều: là người Việt thuộc công dân của chế độ cộng sản lãnh đạo. Ho đi ra bằng … Continue reading

Posted in 5- Tin Tức, Tin Tức - BÌnh Luận, Tin Tức - Góc Chính Trị | Leave a comment