Daily Archives: November 15, 2019

TUYỆT ĐỐI KHÔNG TIN…

LỜI CỦA CỘNG SẢN không phải không đáng tin. Mà là TUYỆT ĐỐI KHÔNG ĐƯỢC TIN. Bạn biết đấy, cộng đồng người Việt chống Cộng Sản chia ra làm nhiều phe cánh, nhiều luồng tư tưởng khác nhau. (Ở đây … Continue reading

Posted in 6- Văn Học, Bút Ký | Leave a comment