BÊN ANH-BÊN TÔI

Bên tôi là những ngày mưa
Bên anh là nắng đong vừa tay ai
Bên anh khi ánh ban mai
Thì bên tôi đã phôi phai nắng chiều
Thuyền tôi chở những hắt hiu
Bờ anh đón những dập dìu phố đông
Nơi này xiềng xích cùm gông
Người đi lầm lũi tối tăm giữa đời
Nơi anh xanh một khoảng trời
Người cười hạnh phúc cất lời Tự Do.
Tôi ngồi khơi những tàn tro
Nhóm lên hồi ức để chờ nắng mai
Anh đi trên những lối dài
Có nghe vẳng tiếng u hoài…Việt Nam?

Nguyễn Daisy
8/9/2019

This entry was posted in 6- Văn Học, Thơ Xưa Và Nay. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s