HÃY CẦU NGUYỆN CHO HONG KONG!

Xin cầu nguyện nhiều cho Hong Kong
Vì lòng tốt sẽ quay trở lại
Một mai kia nước mình cũng phải
Bứt gông xiềng mạnh mẽ đứng lên

Đến lúc nào Tổ Quốc gọi tên
Người Việt Nam sẵn sàng đổ máu
Tự Do là món quà quý báu
Chỉ trao cho Dân Tộc Anh Hùng.

Vì Hong Kong, xin hãy hướng lòng
Hãy động viên, nguyện cầu, học hỏi…
Vì những gì Hong Kong mong mỏi
Cũng là điều khao khát trong ta.

Cộng Sản là một thứ quỷ ma
Gieo khổ đau, đói nghèo, tang tóc…
Người Hong Kong đấu tranh bất khuất
Vì không muốn sống cùng Cộng nô.

Ngày từng ngày nhìn lại dân tôi
Đang sống dưới gót giày Cộng Sản
Dù máu hồng không tuôn lai láng
Nhưng đớn đau dai dẳng kiếp người.

Tuy hôm nay lắm kẻ chê cười
Nhưng cũng không thoát vòng số phận
Chẳng ai ngủ hoài trong chăn ấm
Tay không nắm qua hết đêm dài.

Ta cùng cầu cho một ngày mai
Khi dân Việt đồng lòng tranh đấu
Khi đến lượt chúng ta đổ máu
Cũng được cả Thế Giới hướng lòng.

Ta nguyện cầu cho một Hong Kong
Được Tự Do thoát cơn bách hại
Cho lòng tốt sẽ quay trở lại
Cứu Việt Nam thoát cảnh gông cùm.

Nguyễn Daisy
22/11/2019

This entry was posted in 6- Văn Học, Thơ Xưa Và Nay. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s