Daily Archives: November 26, 2019

Donna Taggart – Jealous Of The Angels

Posted in 7- Văn Nghệ, Văn Nghệ - Nhạc Yêu Cầu | Leave a comment

CỬ TRI HOA KỲ MẤT LÒNG TIN ĐẢNG DÂN CHỦ NGÀY CÀNG NHIỀU !!

Theo bản tin của Fox News, Trong những ngày gần đây, một số quận hạt của những tiểu bang có cử tri còn lưỡng lự (swing vote state) đã chuyển hướng suy nghĩ về những hành động của đảng Dân … Continue reading

Posted in 5- Tin Tức, Tin Tức - BÌnh Luận | Leave a comment

TÀU CỘNG… THUA ME GỠ BÀI CÀO!!

Vietstar media: “Ly Coffee Đầu Ngày… và Bài Bình Luận”…Sau khi đảng đối lập ủng hộ Dân Chủ cho HongKong đã thắng áp đão đối với phe ủng hộ Đại lục cùng chính quyền đặc khu Hồng Kông, “phe thua … Continue reading

Posted in 5- Tin Tức, Tin Tức - BÌnh Luận | Leave a comment