Daily Archives: November 29, 2019

VIETNAM ĐANG CHÀO ĐÓN BÌNH MINH hay HOÀNG HÔN ??

Người Việt vẫn vung tay thưởng tiền bạc tỉ cho các cầu thủ bóng đá… Người Việt bàng quan với vô số vấn đề nan giải của đất nước như tham nhũng, quan liêu, cửa quyền, sách nhiễu, từ ô … Continue reading

Posted in 0 - Uncategorized | Leave a comment