Daily Archives: December 13, 2019

VIỆT NAM DƯỚI THỐNG KÊ CỦA THẾ GIỚI…

DÂN SỐ: Việt Nam hiện nay có dân số ước tính khoảng hơn 93 triệu người, đứng hàng thứ 13/243 quốc gia và lãnh thổ trên thế giới. Dân số là một trong những đơn vị chính được dùng để đánh … Continue reading

Posted in 5- Tin Tức, Tin Tức - Việt Nam | Leave a comment