Daily Archives: February 4, 2020

Nguyễn Quang Dy: Coronavirus là tai họa cho Trung Quốc năm 2020

Năm mới, sự bùng phát của Coronavirus (hay nCoV) là một tai họa cho Trung Quốc năm 2020. Nó không chỉ là khủng hoảng về vi sinh học và y học, mà còn là khủng hoảng hệ thống chính trị … Continue reading

Posted in 0 - Uncategorized | Leave a comment