Daily Archives: February 15, 2020

KHI NGƯỜI DÂN PHẨN NỘ KHÔNG CÒN SỢ HÃI …

Tí – Hợi giao thời, Vũ Hán phát dịch, cả nước cùng lây. Nhất thời đất Thần châu người người bàng hoàng, khắp chốn thương tang. Kẻ nắm công quyền tiến lui thất trách, khiến dân đen người người gặp … Continue reading

Posted in 5- Tin Tức, Tin Tức - BÌnh Luận | Leave a comment