Daily Archives: March 1, 2020

Câu chuyện Mỹ di tản công dân trong tâm dịch Vũ Hán

Tàu Cộng vừa chửi Mỹ hôm qua , khi mà mới đầu tháng Mỹ đã mang mọi thứ qua giúp cho Tàu Cộng , Mỹ bị khùng y chang  Nhật Bản rồi lũ CS Tàu và VC đều là loại lưu manh … Continue reading

Posted in 5- Tin Tức, Tin Tức - Thế Giới | Leave a comment