TIỀN TRỢ CẤP KÍCH THÍCH KINH TẾ ĐÃ ĐẾN TAY DÂN MỸ… NHƯNG KHÔNG PHẢI AI CŨNG NHẬN ĐƯỢC !

Vietstar media: TIN HOA KỲ và ĐỊA PHƯƠNG


WASHINGTON – Theo bản tin của USA-Today, Hàng triệu người Mỹ mong muốn nhận được $1,200 Mỹ kim (tiền trợ giúp kích thích) từ chính phủ liên bang có thể bắt đầu thấy các khoản thanh toán đến sớm nhất là vào tuần tới.


Không phải ai cũng đủ điều kiện nhận một trong các khoản thanh toán, sẽ được phân phối theo luật liên bang mới nhằm mục đích giúp người Mỹ được tiền nhanh chóng và giúp nền kinh tế phục hồi sau sự tàn phá của đại dịch Chinese Virus.Những bạn sinh viên ngoại quốc vào Mỹ du học chắc chắn không được. Một số người già và người khuyết tật cũng không được. Những người nhập cư không có số An sinh Xã hội cũng không được nhận tiền viện trợ này. Một số cha mẹ mới và những người khác có thể phải đợi đến năm sau để có được một phần của khoản thanh toán của họ.


Dưới đây là xem ai sẽ không được nhận check trợ giúp kích thích này:
Nếu bạn kiếm được hơn $99,000 đô la một năm, kể như bạn không may mắn có được.Theo luật mới, các cá nhân có thu nhập từ $75,000 đô la trở xuống đủ điều kiện được nhận tấm check $1,200 đô la ($2,400 đô la cho tờ khai thuế chung với vợ/chồng, và $500 đô la cho mỗi đứa trẻ đủ điều kiện. Nhưng các khoản thanh toán bắt đầu được thực hiện cho những người Mỹ kiếm được hơn $75,000 đô la hoặc $150,000 đô la cho lợi nhuận chung vợ chồng. Lợi tức cá nhân trên $75,000/năm và $135,000/năm khai chung, thì đừng mong gì nhận tiền trợ cấp này.Những khoảng tiền này được gởi thẳng vào tài khoảng (bank account) các từng người dân.


Học sinh từ 17 tuổi trở lên không đủ điều kiện để kiểm tra kích thích nếu cha mẹ hoặc người giám hộ của họ cho rằng họ là người phụ thuộc. Chương trình này chỉ áp dụng cho trẻ em từ 16 tuổi trở xuống.
Hầu hết người cao tuổi sẽ đủ điều kiện, ngoại trừ những họ phụ thuộc vàocon cái họ hoặc người khác.


Người lớn khuyết tật đủ điều kiện nhận món tiền kích thích này, miễn là không ai khác tuyên bố họ là người phụ thuộc. Ví dụ, nếu một người trưởng thành khuyết tật sống ở nhà với cha mẹ của mình và cha mẹ phụ thuộc vào thuế thu nhập của họ, thì người bị khuyết tật sẽ không nhận được món tiền này.


Vì số lượng cung cấp cho trên 200 triệu người thọ thuế và đủ điều kiện để nhận tiền trợ cấp kích thích, nên hệ thống của cơ quan thuế má rất ư bân rộn, chính vì đó là lý do có thể một số người không may mắn nhận trễ, có thể trễ đến tháng 9/2020. Nhưng rồi tất cả những người có đủ điều kiên, ai cũng nhận được món tiền này.


Làm công dân Hoa Kỳ… thật may mắn!..

| phan nguyên luân |… thực hiện


https://www.youtube.com/watch?v=rq72tBQxc_Y

This entry was posted in 5- Tin Tức, Tin Tức - Hoa Kỳ. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s