Daily Archives: April 18, 2020

45 năm, nước Mỹ vẫn vĩ đại trong tôi

Tôi đã đến nước Mỹ với tư cách một người tỵ nạn chính trị, bỏ chạy chủ nghĩa cộng sản, sau ngày 30 Tháng Tư năm 1975. Quy chế tỵ nạn tạm cư (I-94), rồi thẻ xanh thường trú, rồi … Continue reading

Posted in 6- Văn Học, Tạp Ghi | Leave a comment