Daily Archives: April 26, 2020

M Ộ T TH Ờ I C Ú I MẶT

                               HÀ NGỌC Trên đường về nhà, tôi thấy dân chúng đứng đầy hai bên lề. Nét mặt họ biểu hiện nỗi vui mừng chưa bao giờ có trong ba mươi năm qua. Với tâm hồn chất phác, thực tế, họ nghĩ … Continue reading

Posted in 5- Tin Tức, QUÂN SỬ VNCH | Leave a comment