Daily Archives: May 17, 2020

QUÁ HÊN…

Bạn già sáng sớm vô hãng mặt mày hí hửng, thấy vậy… Mình: – “Bữa nay làm gì vui dữ vậy?” Bạn gìa cười: -“Tử vi Tây Phương nói tao hên cả tuần này… Này nhé, chiều hôm qua lươm … Continue reading

Posted in 0 - Uncategorized | Leave a comment

QUÁ LÀ HÊN…

NỤ CƯỜI CUỐI TUẦN… QUÁ LÀ HÊN… Bạn già sáng sớm vô hãng mặt mày hí hửng, thấy vậy…Mình: – “Bữa nay làm gì vui dữ vậy?” Bạn gìa cười: -“Tử vi Tây Phương nói tao hên cả tuần này… … Continue reading

Posted in 0 - Uncategorized | Leave a comment