Daily Archives: May 29, 2020

Tổng thống Donald Trump

“Đó là lúc tôi nhận ra Trump đến trái đất này vì mục đích lớn hơn. Đó cũng chính là lúc tôi nhận ra ông sẽ là Tổng thống..”Chính thức ra tranh cử và biến cuộc bầu cử năm 2016 … Continue reading

Posted in 5- Tin Tức, Tin Tức - BÌnh Luận | Leave a comment