Daily Archives: July 17, 2020

CÔNG VIỆC XÂY DỰNG NHÀ CỬA CỦA HOA KỲ TĂNG 17.3% TRONG THÁNG 6/2020

https://www.cnbc.com/2020/07/17/housing-starts-june-2020.html việc xây dựng nhà ở Hoa Kỳ đã tăng 17,3% trong tháng 6 khi một số bang mở cửa trở lại, nhưng tốc độ vẫn chậm lại vào năm ngoái sau khi mùa Xuân này bị chậm lại trong … Continue reading

Posted in 5- Tin Tức, Tin Tức - Hoa Kỳ | Leave a comment