9-Bảo Trợ

Bảo Trợ

Rất mong sự Bảo Trợ, đóng góp ý kiến và phê bình với tính cách xây dựng của quý Thầy, Cô và các bạn đồng môn Phú Yên, để trang website này mỗi ngày một hấp dẫn, sôi nổi và hoàn hảo hơn.

(Ban Điều Hành và Biên Tập website http://www.cuuhocsinhphuyen.com với chủ trương “KHÔNG CỘNG SẢN” bởi vậy, những bài viết gởi vào có tính cách “thân cộng”, chúng tôi tuyệt đối không đăng trên bất cứ hình thức nào…)

Tất cả bài viết Ban Biên Tâp hoàn toản có quyền xử dụng. Xin cảm ơn sự đóng góp quý báu của quý Thầy, Cô và đồng môn.

Bài vở xin gởi về:

Email: cuuhocsinhphuyen2015@gmail.com

Phone: 714-624-0606