Category Archives: Video & Audio Thời Sự

Tiến Sĩ JOE DOVINH: “VIỆT CỘNG ĐÃ LÀM ĐÚNG TRÁCH NHIỆM… BÁN NƯỚC”!!!

Topic: ĐỜI SỐNG QUANH TA (4/18/2018) Title: Việt Cộng Làm Đúng Trách Nhiệm… đó là BÁN NƯỚC!!! audio/video: VietStar Media | phan nguyên luân |… thực hiện

Posted in 5- Tin Tức, Video & Audio Thời Sự | Leave a comment

TRUY TỐ ÔNG GỐC VIỆT “TẤN CÔNG TÌNH DỤC” CÔ BÉ 12 TUỔI !!

Topic: Tin Tổng Hợp Trong Ngày… 4/16/2018 Title: chủ nhân tiệm phở gôc Việt ở Bắc California bị cướp và giết chết! Audio/Video: VietStar Media | phan nguyên luân |… thực hiện

Posted in 5- Tin Tức, Video & Audio Thời Sự | Leave a comment

CHỦ TỊCH CỘNG ĐỒNG NAM CALIFORNIA – PHÁT BÙI… “BIỆN HỘ” CHO SỰ LIÊN HỆ VỚI VIỆT CỘNG (?!)

Posted in 5- Tin Tức, Video & Audio Thời Sự | Leave a comment

TIN TỔNG HỢP TRONG NGÀY… 4-16-2018

TIN TỔNG HỢP VIETNAM TRONG NGÀY…  Việt qua mặt Tàu, đầu bảng về phạm pháp tại Nhật TOKYO – Số người Việt bị bắt quả tang phạm pháp thì ít hơn so với người Trung Hoa, nhưng về số lần … Continue reading

Posted in 5- Tin Tức, Video & Audio Thời Sự | Leave a comment

CHỦ TỊCH CĐVNQG NAM CALI – BÙI THẾ PHÁT TÌM CÁCH “LƯU NHIỆM” CHỨC CHỦ TỊCH ĐỜI ĐỜI (?!)

topic: PHÓNG SỰ CỘNG ĐỒNG / MỖI TUẦN MỘT SỰ KIỆN title: Phá Nội Quy… chủ tịch CĐVNQG Nam Cali – BÙI THẾ PHÁ “tìm cách lưu nhiệm” Để Giữ Chức Chủ Tịch Đời Đời !? audio/video: VietStar Media Group … Continue reading

Posted in 5- Tin Tức, Video & Audio Thời Sự | Leave a comment

CHẠY XE ẨU và ĐẤM VÀO MẶT CẢNH SÁT, MỘT ÔNG GỐC VIỆT BỊ BẮT !!

Topic: Tin Tổng Hợp Trong Ngày…4/12/2018 Title: Một Chủ Tiệm Nail sang tiệm Bị Lừa Đão… Audio/Video: VietStar Media | phan nguyên luân |… thực hiện

Posted in 5- Tin Tức, Video & Audio Thời Sự | Leave a comment

VÌ CÓ NHỮNG “LIÊN HỆ” VỚI VIỆT CỘNG, CHỦ TỊCH CỘNG ĐỒNG QUỐC GIA NAM CALIFORNIA BỊ NHIỀU HỘI ĐOÀN HẢI NGOẠI “BẤT TÍN NHIỆM” ?!!

Topic: PHÓNG SỰ CỘNG ĐỒNG… (4/8/2018) Title: Ban Thường Vụ: “Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam California – Bùi Thế Phát nếu Có Liêm Sĩ Thì Hãy Từ Chức” !! Audio/Video: VietStar Media | phan nguyên luân … Continue reading

Posted in 5- Tin Tức, Tin Tức - Cộng Đồng, Video & Audio Thời Sự | Leave a comment

BIỂU TÌNH CHỐNG CHỦ TỊCH CỘNG ĐỒNG – PHÁT BÙI / BIỂU TÌNH LÊN ÁN GIÁM ĐỐC ĐÀI VIETFACE-TV !!

 

Posted in 5- Tin Tức, Video & Audio Thời Sự | Leave a comment

MỘT ÔNG GỐC VIỆT BUÔN DÂM BÁN DỤC BỊ GIANG HỒ Ở ÚC HẠ SÁT !!

Topic: TIN TỔNG HỢP CUỐI TUẦN … (4/1/2018) Title: Ông Gốc Việt Bị Hạ Sát tại Tư Gia Audio: VietStar Media |phan nguyên luân|… thực hiện

Posted in 5- Tin Tức, Video & Audio Thời Sự | Leave a comment

“VÌ TRỤC LỢI CÁ NHÂN …CHỦ TỊCH CĐNVQG-PHÁT BÙI PHẢN BỘI VONG NGƯỜI LÍNH VNCH” !?

Topic: CHUYỆN KHÓ NÓI… (3-31-2018) Title: Chủ Tịch CĐNVQGNam Cali – PHÁT BÙI… “NHẪN TÂM” Bán Bảo Tàng Viện Chiến Tranh VN, Phản Bội Vong Linh Người Lính VNCH Audio: VietSTar Media | Phan Nguyên Luân |… thực hiện

Posted in 0 - Uncategorized, 5- Tin Tức, Video & Audio Thời Sự | Leave a comment