Category Archives: Video & Audio Thời Sự

Ký Giả TRẦN NHẬT PHONG: “MUỐN THAY ĐỔI VIỆT NAM CẦN CÓ SỰ ĐỔ MÁU và HY SINH” !!

Posted in 0 - Uncategorized, 5- Tin Tức, Tin Tức - Cộng Đồng, Video & Audio Thời Sự | Leave a comment

CÂU CHUYỆN THỜI SỰ CỘNG ĐỒNG … VIỆT HẢI NGOẠI !! (11/21/2017)

Posted in 5- Tin Tức, Tin Tức - Cộng Đồng, Video & Audio Thời Sự | Leave a comment

PHÓNG SỰ CỘNG ĐỒNG… 1

Posted in 5- Tin Tức, Video & Audio Thời Sự | Leave a comment

CÂU CHUYỆN…. SINH HOẠT CHÍNH TRỊ của CỘNG ĐỒNG VIỆT HẢI NGOẠI !!!

Posted in 5- Tin Tức, Tin Tức - Cộng Đồng, Video & Audio Thời Sự | Leave a comment

NẾU CÓ CHIẾN TRANH, CHỈ CẦN 45 PHÚT… QUÂN ĐỘI MỸ XÓA SỔ TOÀN BỘ LÃNH THỔ BẮC TRIỀU TIÊN !!

Posted in 5- Tin Tức, Video & Audio Thời Sự | Leave a comment

CỰU BỘ ĐỘI “CỤ HỒ” LÊN ÁN BIỂU TÌNH: “CỘNG SẢN KHÔNG ĐÁNG LÃNH ĐẠO ĐẤT NƯỚC”…

Posted in 5- Tin Tức, Video & Audio Thời Sự | Leave a comment

TRẦN ĐẠI QUANG BỊ ĐẦU ĐẦU LẦN THỨ HAI, QUA NHẬT BẢN CHỮA BỆNH… CHỜ NGÀY LÀM “ĐÁM TANG” KHI TRỞ VỀ !!

Ngày nay, trong nội bộ đảng cộng sản Việt Nam đang ra sức xây dựng quyền lực riêng của chính cá nhân và phe nhóm. Trong thời gian gần đây, tình hình chính trị của Việt cộng đang bị phân … Continue reading

Posted in 0 - Uncategorized, 5- Tin Tức, Video & Audio Thời Sự | Leave a comment

KHI NGƯỜI BỘ ĐỘI CỘNG SẢN “KINH TỎM, KHINH BỈ và NGUYỀN RỦA” NGƯỜI VIỆT CỘNG !!!

NGƯỜI CỘNG SẢN ĐÃ THỨC TỈNH VÀ HỌC THUỘC CÂU: “ĐỪNG NGHE NHỮNG GÌ CỘNG SẢN NÓI, MÀ HÃY NHÌN KỶ NHỮNG GÌ CỘNG SẢN LAM” (lời nói bất diệt của cố tổng thống Nguyễn Văn Thiệu)  

Posted in 5- Tin Tức, Chuyện Phiếm Thời Sự, Video & Audio Thời Sự | Leave a comment

SỰ THẬT “CHẤT ĐỘC MÀU DA CAM” THẾ NÀO ???

Posted in 5- Tin Tức, Video & Audio Thời Sự | Leave a comment

NẾU CÓ HỎA TIỄN BẮN TỪ BẮC HÀN… KHÔNG CÓ GÌ ĐÁNG LO NGẠI !!

MỜI XEM VIDEO ĐỂ THẤY HỆ THỐNG NGĂN CHẶN HỎA TIỄN BẮN TỪ BẮC HÀN. KHÔNG CÓ GÌ ĐÁNG QUAN NGẠI, NHƯNG SỢ NHẤT LÀ HẬU QUẢ SAU KHI BẮN HỎA TIỄN ĐẾN ĐẢO GUAM… ĐẤT NƯỚC VÀ DÂN TỘC … Continue reading

Posted in 5- Tin Tức, Video & Audio Thời Sự | Leave a comment