Category Archives: Video & Audio Thời Sự

VỀ VỚI BA MẸ… NGÀY TẾT !!

Posted in 5- Tin Tức, Video & Audio Thời Sự | Leave a comment

TT RONALD REAGAN và TT DONALD TRUMP !

289 THÀNH TỰU VỸ ĐẠI CỦA TT DONALD TRUMP TRONG DƯỚI 2 NĂM LÃNH ĐẠO!

Posted in 5- Tin Tức, Video & Audio Thời Sự | Leave a comment

NHỮNG KẺ MẤT LỊCH SỰ, VÔ Ý THỨC… TRONG NGÀY TANG CỦA CỐ TT GEORGE HW BUSH!!

Posted in 5- Tin Tức, Video & Audio Thời Sự | Leave a comment

EM BÉ VIỆT NAM VÀ VIÊN SỎI… Phan Văn Hưng

Posted in 5- Tin Tức, 7- Văn Nghệ, Video & Audio Thời Sự, Văn Nghệ - Nhạc Yêu Cầu, Văn Nghệ - Tặng Nhạc cho Bạn | Leave a comment

GIÁO DỤC VIỆT NAM ĐÃ BIẾN THÀNH… ÁC THÚ !!

Posted in 5- Tin Tức, Video & Audio Thời Sự | Leave a comment

CON ĐƯỜNG ĐẾN TÒA BẠCH ỐC CỦA TT DONALD TRUMP…

Posted in 5- Tin Tức, Video & Audio Thời Sự | Leave a comment

TỔNG THỐNG DONALD TRUMP… NHỮNG KHÁC LẠ VÀ THÚ VỊ !

Posted in 5- Tin Tức, Video & Audio Thời Sự | Leave a comment

IVANKA TRUMP… NHỮNG GÌ TA CHƯA BIẾT !!

Từ nhỏ cho đến khi trở thành cô chủ Tòa Bạch Ốc, Ivanka Trump luôn được nhiều người yêu mến nhờ nhan sắc, tài năng, và tấm lòng lương thiện.. Chân dung ái nữ xinh đẹp của TT Donald Trump không … Continue reading

Posted in 5- Tin Tức, Video & Audio Thời Sự | Leave a comment

CHUYỆN LẠ…

RA MÀ XEM… CỘNG SẢN ƠI!! VIỆT CỘNG ƠI!!

Posted in 5- Tin Tức, Chuyện Phiếm Thời Sự, Video & Audio Thời Sự | Leave a comment

BÀI CHỮI MẤT NƯỚC… của PHỤ NỮ BẮC KỲ !!

Posted in 5- Tin Tức, Chuyện Phiếm Thời Sự, Video & Audio Thời Sự | Leave a comment