Category Archives: Văn Chương Hải Ngoại

VU LAN… NGÀY của MẸ CHA !!!

http://www.mediafire.com/download/eb7i30tyo6ini9z/0_T%E1%BA%A0P+GHI+NG%C3%80Y+VU+LAN+-+PHAN+NGUYEN+LUAN+-+A.mp3# CHƯƠNG TRÌNH “TẠP GHI MÙA VU LAN CỦA MẸ” Do… PHAN NGUYÊN LUÂN… biên soạn và thực hiện phát thanh  trên làn sóng 1480 Am & 106.3 Fm (chiều thứ sáu 12/8/2016 và trên 106.3FM (14/8/2016) ghi lại trên … Continue reading

Posted in 6- Văn Học, Chương Trinh Radio (2), Tạp Ghi, Tạp Ký Truyền Thanh, Văn Chương Hải Ngoại | Leave a comment

NGUYỄN TẤT NHIÊN… Vần Thơ “Khoảng Không Gian Tạm” !!

chương trình “chốn văn chương Việt hải ngoại” do Phan Nguyên Luân… thực hiện trên Vietstar Radio / Vietstar Online (website) http://www.mediafire.com/download/dcbkuyn27ghvxvs/2016.07.07__CH%E1%BB%90N+V%C4%82N+CH%C6%AF%C6%A0NG+VI%E1%BB%86T+H%E1%BA%A2I+NGO%E1%BA%A0I+-+Phan+Nguy%C3%AAn+Lu%C3%A2n.mp3#

Posted in 6- Văn Học, Chốn Văn Chương, Chương Trinh Radio (2), Văn Chương Hải Ngoại | Leave a comment

Thi Sĩ NGUYỄN HỮU LOAN… và chuyện MÀU TÍM HOA SIM !

Chương Trình: CHỒN VĂN CHƯƠNG VIỆT… HẢI NGOẠI” NGUYỄN HỮU LOAN… ĐỜI NHƯ MỘT MÀU TÍM, BUỒN TÊNH! http://www.mediafire.com/download/7yubuw4iyfdd30g/2016.04.12__V%C4%82N+CHUONG+VIET+HAI+NGOAI+-+%C4%90%E1%BB%92I+T%C3%8DM+HOA+SIM+-+PHAN+NGUY%C3%8AN+LU%C3%82N+-+1%282%29.mp3# Phan Nguyên Luân… thực hiện

Posted in Chương Trinh Radio (2), Văn Chương Hải Ngoại | Leave a comment

PHẠM ĐÌNH CHƯƠNG… và TÔI !!!

CHƯƠNG TRÌNH “VĂN CHƯƠNG VIỆT HẢI NGOẠI” do PHAN NGUYÊN LUÂN… thực hiện trên VietStar Radio phát sóng “www.vietstaronline.com” từ 7:00pm, mỗi thứ Sáu trong tuần… http://www.mediafire.com/download/2q8ub0q1bck5vfn/2016.03.18__V%C4%82N+CH%C6%AF%C6%A0NG+VI%E1%BB%86T+H%E1%BA%A2I+NGO%E1%BA%A0I+-+PHAN+NGUY%C3%8AN+LU%C3%82N.mp3#

Posted in Chương Trinh Radio (2), S/H Đồng Hương - Bài Viết Sinh Hoạt, Văn Chương Hải Ngoại | Leave a comment

ĐỐ AI NẰM NGỦ KHÔNG MƠ (?)…

  CHƯƠNG TRÌNH VĂN CHƯƠNG VIỆT HẢI NGOẠI PHÁT THANH MỖI THỨ SÁU HÀNG TUẦN LÚC 10PM – 11PM TRÊN LÀN SÓNG VIETSTAR RADIO (phát sóng toàn cầu) do PHAN NGUYÊN LUÂN.. thực hiện http://www.mediafire.com/listen/6ga0hvq4taa0ff6/2016.02.19__+V%C4%82N+CH%C6%AF%C6%A0NG+VI%E1%BB%86T+H%E1%BA%A2I+NGO%E1%BA%A0I+-+PHAN+NGUY%C3%8AN+LU%C3%82N.mp3#

Posted in 1- Sinh Hoạt Đồng Hương Phú Yên, 6- Văn Học, Chốn Văn Chương, Chương Trinh Radio (2), S/H Đồng Hương - Bài Viết Sinh Hoạt, Văn Chương Hải Ngoại | Leave a comment

VĂN CHƯƠNG VIỆT HẢI NGOẠI…

http://www.vietstaronline.com/spress/?sapplaylist=van-chuong-viet-hai-ngoai

Posted in Chương Trinh Radio (2), Văn Chương Hải Ngoại | Leave a comment