Category Archives: Chương Trinh Radio

ĐỜI SỐNG QUANH TA (19)

  Chương Trình “Đời Sống Quanh Ta”… do MAI TRANG (Memphis, Tennessee)… phụ trách Chris Phan (Little Saigon, California) … thực hiện trên VietStarRadio Phát sóng mỗi thứ Năm hàng tuần, lúc 7:00 pm -8:00pm (giờ California) http://www.mediafire.com/listen/ibobzxqbr647z4k/2016.02.14__MAI+TRANG-CHRIS+PHAN-%C4%90%E1%BB%9CI+S%E1%BB%90NG+QUANH+TA.mp3#

Posted in Chương Trinh Radio, Đời Sống Quanh Ta | Leave a comment

ĐỜI SỐNG QUANH TA (18)

Chương Trình “Đời Sống Quanh Ta”… do MAI TRANG (Memphis, Tennessee)… phụ trách Chris Phan (Little Saigon, California) … thực hiện trên VietStarRadio Phát sóng mỗi thứ Năm hàng tuần, lúc 7:00 pm -8:00pm (giờ California) http://www.mediafire.com/listen/hxglywto9luxqn9/2016.02.12__MAI+TRANG+-+CHRIS+PHAN+-+%C4%90%E1%BB%9CI+S%E1%BB%90NG+QUANH+TA.mp3#

Posted in Chương Trinh Radio, Đời Sống Quanh Ta | Leave a comment

ĐỜI SỐNG QUANH TA (17)

http://www.mediafire.com/listen/ild5ldiw278nyrt/2016.02.04__MAI+TRANG-CHRIS+PHAN+-+%C4%90%E1%BB%9CI+S%E1%BB%90NG+QUANH+TA.mp3#   Chương Trình “Đời Sống Quanh Ta”… do MAI TRANG (Memphis, Tennessee)… phụ trách Chris Phan (Little Saigon, California) … thực hiện trên VietStarRadio Phát sóng mỗi thứ Năm hàng tuần, lúc 7:00 pm -8:00pm (giờ California)

Posted in Chương Trinh Radio, Đời Sống Quanh Ta | Leave a comment

NGÀY XUÂN và CÂU CHUYỆN ĐẦU GIỜ!!!

  Chương trình Câu Chuyện Đầu Giờ phát thanh mỗi ngày từ 5-5:30pm trên Việt Star Radio, do CHRIS PHAN & NGUYỆT HÂN … thực hiện http://www.mediafire.com/listen/u5y36xhjma2ioah/CHRIS+PHAN+-+CH%C3%9ANG+TA+%C4%90I+MANG+THEO+QU%C3%8A+H%C6%AF%C6%A0NG….mp3#

Posted in Câu Chuyện Đầu Ngày, Chương Trinh Radio | Leave a comment

ĐỜI SỐNG QUANH TA (16)

  Chương Trình “Đời Sống Quanh Ta”… do MAI TRANG (Memphis, Tennessee)… phụ trách và Chris Phan (Little Saigon, California) … thực hiện trên VietStar Radio (www.vietstaronline.com) Phát sóng mỗi thứ Năm hàng tuần, lúc 7:00 pm -8:00pm (giờ California) http://www.mediafire.com/listen/9s70c6r8l4vf6e5/2015.12.27__MAITRANG-CHRISPHAN-%C4%90%E1%BB%9CI+S%E1%BB%90NG+QUANH+TA.mp3#

Posted in Chương Trinh Radio, Đời Sống Quanh Ta | Leave a comment

ĐỜI SỐNG QUANH TA (15)

Chương Trình “Đời Sống Quanh Ta”… do MAI TRANG (Memphis, Tennessee)… phụ trách và Chris Phan (Little Saigon, California) … thực hiện trên VietStar Radio (www.vietstaronline.com) Phát sóng mỗi thứ Năm hàng tuần, lúc 7:00 pm -8:00pm (giờ California) http://www.mediafire.com/listen/fj3x4vd2eh8y4kk/2015.12.24__MAITRANG-CHRISPHAN-%C4%90%E1%BB%9CI+S%E1%BB%90NG+QUANH+TA.mp3#

Posted in Chương Trinh Radio, Đời Sống Quanh Ta | Leave a comment

ĐỜI SỐNG QUANH TA (14)

Chương Trình “Đời Sống Quanh Ta”… do MAI TRANG (Memphis, Tennessee)… phụ trách và Chris Phan (Little Saigon, California) … thực hiện trên VietStar Radio (www.vietstaronline.com) Phát sóng mỗi thứ Năm hàng tuần, lúc 7:00 pm -8:00pm (giờ California) http://www.mediafire.com/listen/64400u2zdkma6ua/2015.12.03__MAITRANG-CHRISPHAN-%C4%90%E1%BB%9CI-S%E1%BB%90NG-QUANH-TA.mp3#

Posted in Chương Trinh Radio, Đời Sống Quanh Ta | Leave a comment

ĐỜI SỐNG QUANH TA (13)

Chương Trình “Đời Sống Quanh Ta”… do MAI TRANG (Memphis, Tennessee)… phụ trách và Chris Phan (Little Saigon, California) … thực hiện trên VietStar Radio (www.vietstaronline.com) Phát sóng mỗi thứ Năm hàng tuần, lúc 7:00 pm -8:00pm (giờ California) http://www.mediafire.com/listen/fa6lz2t9dwrlhd5/2015.11.29__MAITRANG_-_CHRIS_PHAN_-_DOISONGQUANH_TA.mp3

Posted in Chương Trinh Radio, Đời Sống Quanh Ta | Leave a comment

ĐỜI SỐNG QUANH TA (12)

Chương Trình “Đời Sống Quanh Ta”… do MAI TRANG (Memphis, Tennessee)… phụ trách và Chris Phan (Little Saigon, California) … thực hiện trên VietStar Radio (www.vietstaronline.com) Phát sóng mỗi thứ Năm hàng tuần, lúc 7:00 pm -8:00pm (giờ California) http://www.mediafire.com/listen/69galjj41ytnlgy/2015.11.22__MAITRANG-CHRISPHAN-DOISONGQUANHTA.mp3

Posted in Chương Trinh Radio, Đời Sống Quanh Ta | Leave a comment

ĐỜI SỐNG QUANH TA (11)

http://vietstarradio.com/00_cuuhocsinh/2015.11.19-MAITRANG-CHRISPHAN.mp3 Chương Trình “Đời Sống Quanh Ta”… do MAI TRANG (Memphis, Tennessee)… phụ trách và Chris Phan (Little Saigon, California) … thực hiện trên VietStar Radio (www.vietstaronline.com) Phát sóng mỗi thứ Năm hàng tuần, lúc 7:00 pm -8:00pm (giờ California)

Posted in Chương Trinh Radio, Đời Sống Quanh Ta | Leave a comment