Category Archives: S/H Đồng Hương – Chúc Mừng

Phóng sự hình: NGÀY HỌP MẶT RA MẮT DIỄN ĐÀN “NGUYỄN HUỆ HẢI NGOẠI” tại BẮC CALIFORNIA

CHÚC MỪNG ! CHÚC MỪNG ! TIỆC RA MẮT DIỄN ĐÀN “NGUYỄN HUỆ HẢI NGOẠI”…. NGÀY 29/11/2015 TẠI SANJOSE, CALIFORNIA…  

Posted in 1- Sinh Hoạt Đồng Hương Phú Yên, S/H Đồng Hương - Bạn Hữu Phú Yên Đó Đây, S/H Đồng Hương - Chúc Mừng | Leave a comment

“Tiệc Ra Mắt Diễn Đàn NGUYỄN HUỆ HẢI NGOẠI” tại San Jose, California…

Anh/Chị – ĐẶNG DUY NHƯỢNG (san jose, california)   PHÓNG SỰ VIỄN LIÊN TIỆC RA MẮT BAN ĐIỀU HÀNH DIỄN ĐÀN “NGUYỄN HUỆ HẢI NGOẠI” http://nguyenhuehaingoai.blogspot.com/ Do Chris Phan (Việt Star Radio) Tại Little Saigon, California… thực hiện http://vietstarradio.com/00_cuuhocsinh/11-29%20Ph%C3%B3ng%20S%E1%BB%B1%20Di%E1%BB%85n%20%C4%90%C3%A0n%20NGUY%E1%BB%84N%20HU%E1%BB%86%20H%E1%BA%A2I%20NGO%E1%BA%A0I%20-%20SAN%20JOSE%20CALIFORNIA.mp3   … Continue reading

Posted in 1- Sinh Hoạt Đồng Hương Phú Yên, 5- Tin Tức, Nhạc của Xứ Nẫu, S/H Đồng Hương - Chúc Mừng, TIN TỨC PHÚ YÊN | Leave a comment

LỄ THÀNH HÔN của LÊ VŨ & NGUYÊN YẾN (Đồng Hương Phú Yên)

CHÚC MỪNG LỄ VU QUY  của Yến Nguyễn – Vũ Lê 21-11-2015 Yến Nguyễn – Vũ Lê Xin chúc mừng chú rể Lê Vũ và cô dâu Nguyễn Yến, mãi mãi trọn đời bên nhau và trăm năm hạnh phúc. Chúc mừng … Continue reading

Posted in 1- Sinh Hoạt Đồng Hương Phú Yên, S/H Đồng Hương - Chúc Mừng | Leave a comment

THƠ CHÚC MỪNG của PHI YEN

Posted in 1- Sinh Hoạt Đồng Hương Phú Yên, S/H Đồng Hương - Chúc Mừng | Leave a comment

CHÚC MỪNG TÂN HÔN

Cô Dâu Isabel Trần và Chú Rể Tony Lê TRĂM NĂM HẠNH PHÚC  

Posted in 1- Sinh Hoạt Đồng Hương Phú Yên, S/H Đồng Hương - Chúc Mừng | Leave a comment