Monthly Archives: November 2020

THỦY QUÁI “KRAKEN” ẢNH HƯỞNG GÌ MÙA BẦU CỬ ?

AN OPINION / MỘT SUY NGHĨ… THỦY QUÁI “KRAKEN” ẢNH HƯỞNG GÌ MÙA BẦU CỬ ? “Space Force – lực lượng quân đội không gian… làm gì? “ Theo bản tin của Afrc.af.mil/News, ngày 25/11/2020, nữ luật sư Sidney Powell … Continue reading

Posted in 0 - Uncategorized | Leave a comment