Category Archives: S/H Đồng Hương – Tìm Bạn/Liên Lạc Bạn

Tìm Bạn/Liên Lạc Bạn

Tôi, Phan Long Hưng… muốn kiếm bạn học tên là NGUYỄN N. KIỀU, nam sinhcùng lớp 10C4, Nguyễn Huệ, Tuy Hòa, Phú Yên trong niên khóa 1979-1982. Trước đây ở Tuy Hòa nhà có máy xay gạo. Nếu ai biết … Continue reading

Posted in 1- Sinh Hoạt Đồng Hương Phú Yên, S/H Đồng Hương - Tìm Bạn/Liên Lạc Bạn | Leave a comment