Category Archives: Chương Trinh Radio

ĐỜI SỐNG QUANH TA (27)

Chương Trình “Đời Sống Quanh Ta”… do MAI TRANG (Memphis, Tennessee)… phụ trách Chris Phan (Little Saigon, California) … thực hiện trên VietStarRadio Phát sóng mỗi thứ Hai và thứ Năm hàng tuần, lúc 7:00 pm -8:00pm (giờ California) http://www.mediafire.com/download/dmz9zi0cvxv6mqq/2016.08.11__MAI+TRANG+-+CHRIS+PHAN+-+DOI+SONG+QUANH+TA%282%29.mp3#

Posted in Chương Trinh Radio, Đời Sống Quanh Ta | Leave a comment

ĐỜI SỐNG QUANH TA (26)

Chương Trình “Đời Sống Quanh Ta”… do MAI TRANG (Memphis, Tennessee)… phụ trách Chris Phan (Little Saigon, California) … thực hiện trên VietStarRadio Phát sóng mỗi thứ Hai và thứ Năm hàng tuần, lúc 7:00 pm -8:00pm (giờ California) http://www.mediafire.com/download/96e09z1lmh9do6j/2016.08.04__MAI+TRANG+-+CHRISPHAN-%C4%90%E1%BB%9CI+S%E1%BB%90NG+QUANH+TA.mp3#

Posted in Chương Trinh Radio, Đời Sống Quanh Ta | Leave a comment

62 NĂM, NGÀY CHIA ĐÔI ĐẤT NƯỚC… MẤY AI CÒN NHỚ ?

  chương trình: CÂU CHUYỆN ĐẦU NGÀY do CHRIS PHAN & VietStar Media Staffs thực hiện trên website: http://www.vietstaronline.com http://www.mediafire.com/download/e6gavn45q8wl5f5/2016.07.20__C%C3%82U+CHUY%E1%BB%86N+TRONG+NG%C3%80Y+-+CHRIS+PHAN…+th%E1%BB%B1c+hi%E1%BB%87n.mp3#

Posted in 5- Tin Tức, Câu Chuyện Đầu Ngày, Chương Trinh Radio, Video & Audio Thời Sự | Leave a comment

MÁI TÓC ĐẸP của PHỤ NỮ VIỆT…

chương trình VĂN CHƯƠNG VIỆT HẢI NGOẠI do PHAN NGUYÊN LUÂN … thực hiên trên Việt Star Radio và website: http://www.vietstaronline.com http://www.mediafire.com/download/c66zike1e2bsnv8/2016.06.29__V%C4%82N+CH%C6%AF%C6%A0NG+VI%E1%BB%86T+H%E1%BA%A2I+NGO%E1%BA%A0I+-+Phan+Nguy%C3%AAn+Lu%C3%A2n…+th%E1%BB%B1c+hi%E1%BB%87n.mp3#  

Posted in 1- Sinh Hoạt Đồng Hương Phú Yên, Chương Trinh Radio, S/H Đồng Hương - Bài Viết Sinh Hoạt, Văn Chương Hải Ngoại | Leave a comment

ĐỜI SỐNG QUANH TA (25)

http://www.mediafire.com/download/73px68c6qpuo2tg/2016.05.09__MAITRANG-CHRIS+PHAN+-+%C4%90%E1%BB%9CI+S%E1%BB%90NG+QUANH+TA.mp3# Chương Trình “Đời Sống Quanh Ta”… do MAI TRANG (Memphis, Tennessee)… phụ trách Chris Phan (Little Saigon, California) … thực hiện trên VietStarRadio Phát sóng mỗi thứ Năm hàng tuần, lúc 7:00 pm -8:00pm (giờ California)

Posted in Chương Trinh Radio, Đời Sống Quanh Ta | Leave a comment

ĐỜI SỐNG QUANH TA (24)

http://www.mediafire.com/download/4sfkz7astmdk8z4/2016.05.05__%C4%90%E1%BB%9CI+S%E1%BB%90NG+QUANH+TA+-+MAI+TRANG-+CHRIS+PHAN.mp3#   Chương Trình “Đời Sống Quanh Ta”… do MAI TRANG (Memphis, Tennessee)… phụ trách Chris Phan (Little Saigon, California) … thực hiện trên VietStarRadio Phát sóng mỗi thứ Năm hàng tuần, lúc 7:00 pm -8:00pm (giờ California)

Posted in Chương Trinh Radio, Đời Sống Quanh Ta | Leave a comment

ĐỜI SỐNG QUANH TA (23)

Chương Trình “Đời Sống Quanh Ta”… do MAI TRANG (Memphis, Tennessee)… phụ trách Chris Phan (Little Saigon, California) … thực hiện trên VietStarRadio Phát sóng mỗi thứ Năm hàng tuần, lúc 7:00 pm -8:00pm (giờ California) http://www.mediafire.com/download/9h1pan9jgdy019k/2016.03.24__MAI+TRANG-CHRIS+PHAN-%C4%90%E1%BB%9CI+S%E1%BB%90NG+QUANH+TA….mp3#

Posted in Chương Trinh Radio, Đời Sống Quanh Ta | Leave a comment

ĐỜI SỐNG QUANH TA (22)

Chương Trình “Đời Sống Quanh Ta”… do MAI TRANG (Memphis, Tennessee)… phụ trách Chris Phan (Little Saigon, California) … thực hiện trên VietStarRadio Phát sóng mỗi thứ Năm hàng tuần, lúc 7:00 pm -8:00pm (giờ California) http://www.mediafire.com/download/q357w9q4iq4h1a7/2016.03.18__MAI+TRANG+-+CHRIS+PHAN-%C4%90%E1%BB%9CI+S%E1%BB%90NG+QUANH+TA.mp3#

Posted in Chương Trinh Radio, Đời Sống Quanh Ta | Leave a comment

ĐỜI SỐNG QUANH TA (21)

Chương Trình “Đời Sống Quanh Ta”… do MAI TRANG (Memphis, Tennessee)… phụ trách Chris Phan (Little Saigon, California) … thực hiện trên VietStarRadio Phát sóng mỗi thứ Năm hàng tuần, lúc 7:00 pm -8:00pm (giờ California) http://www.mediafire.com/download/tr1ra9jm5rc4h9x/2016.02.25__MAITRANG-CHRISPHAN+-+%C4%90%E1%BB%9CI+S%E1%BB%90NG+QUANH+TA.mp3#

Posted in Chương Trinh Radio, Đời Sống Quanh Ta | Leave a comment

ĐỜI SỐNG QUANH TA (20)

Chương Trình “Đời Sống Quanh Ta”… do MAI TRANG (Memphis, Tennessee)… phụ trách Chris Phan (Little Saigon, California) … thực hiện trên VietStarRadio Phát sóng mỗi thứ Năm hàng tuần, lúc 7:00 pm -8:00pm (giờ California) http://www.mediafire.com/listen/c22ppv1kgbv2415/2016.02.24__%C4%90%E1%BB%9CI+S%E1%BB%90NG+QUANH+TA+-+MAITRANG-CHRISPHAN…+th%E1%BB%B1c+hi%E1%BB%87n.mp3#

Posted in Chương Trinh Radio, Đời Sống Quanh Ta | Leave a comment