Category Archives: Văn Nghệ – Tranh Vẽ

Jacquelyn Ngô Thần Đồng Họa Sĩ Tại Úc (2011: 6 tuổi)

                                                                                … Continue reading

Posted in 7- Văn Nghệ, Văn Nghệ - Tranh Vẽ | Leave a comment

HỌA SĨ JACQUELYN NGÔ… 6 TUỔI

Jacquelyn Ngô Thần Đồng Họa Sĩ Tại Úc (2011: 6 tuổi)                                                           … Continue reading

Posted in 7- Văn Nghệ, Văn Nghệ - Tranh Vẽ | Leave a comment

BỨC TRANH THẾ SỰ…

BỨC TRANH THẾ SỰ I … (Mời họa theo hình) Sống bốn ngàn năm đã bạc đầu 😉 Già hơn Đại Thánh Ngộ Tôn Râu 🤣 Học đòi Bát Giới khua môi mép Bắt chước Tề Thiên múa gậy lâu … Continue reading

Posted in 7- Văn Nghệ, Văn Nghệ - Tranh Vẽ | Leave a comment

NHỮNG BỨC TRANH… TUYỆT TÁC !!

Posted in 7- Văn Nghệ, Văn Nghệ - Tranh Vẽ | Leave a comment

NHỮNG TÁC PHẨM TRÊN CÂY VIẾT CHÌ của TRƯƠNG ĐINH UYÊN …

Posted in 7- Văn Nghệ, Văn Nghệ - Tranh Vẽ | Leave a comment

HỘI HỌA QUYỆN VÀO ÂM NHẠC… MỘT TUYỆT TÁC RA ĐỜI !!

Posted in 7- Văn Nghệ, Văn Nghệ - HÌnh đẹp, Văn Nghệ - Tặng Nhạc cho Bạn, Văn Nghệ - Tranh Vẽ | Leave a comment

VẼ CHÂN DUNG TRONG LÒNG BÀN TAY QUA CÀNH CỌ CỦA HỌA SĨ Russell Powell

Posted in 7- Văn Nghệ, Văn Nghệ - Tranh Vẽ | Leave a comment

TRANH SƠN DẦU và CÀNH CỌ của JANIACZYK

Posted in 7- Văn Nghệ, Văn Nghệ - Tranh Vẽ | Leave a comment

3-D … TRANH TRƯỜNG PHÁI HIỆN TẠI VÀ TƯƠNG LAI !!

Posted in 7- Văn Nghệ, Văn Nghệ - Tranh Vẽ | Leave a comment

HỆ LỤY FORMOSA… TƯƠNG LẠI VIETNAM !!!

Posted in 7- Văn Nghệ, Văn Nghệ - Tranh Vẽ | Leave a comment