Category Archives: Văn Nghệ – Tặng Nhạc cho Bạn

HAPPY THANKSGIVING…

Posted in 7- Văn Nghệ, Văn Nghệ - Tặng Nhạc cho Bạn | Leave a comment

TẠ ƠN EM… Từ Công Phụng – Tuấn Ngọc

Posted in 7- Văn Nghệ, Văn Nghệ - Tặng Nhạc cho Bạn | Leave a comment

ĐÊM THẤY TA LÀ THÁC ĐỔ …. Anh Chi – (TCS)

Posted in 7- Văn Nghệ, Văn Nghệ - Tặng Nhạc cho Bạn | Leave a comment

ĐOẢN KHÚC CUỐI CHO EM… Thùy Dương

Posted in 7- Văn Nghệ, Văn Nghệ - Tặng Nhạc cho Bạn | Leave a comment

HE STOP LOVING HER TODAY… Elvis – Priscilla

Posted in 7- Văn Nghệ, Văn Nghệ - Tặng Nhạc cho Bạn | Leave a comment

DO I EVER CROSS YOUR MIND… TOM JONES

Posted in 7- Văn Nghệ, Văn Nghệ - Tặng Nhạc cho Bạn | Leave a comment

IT WAS LOVE AT FIRST SIGHT… Ernesto Cortzar

Posted in 7- Văn Nghệ, Văn Nghệ - Nhạc Yêu Cầu, Văn Nghệ - Tặng Nhạc cho Bạn | Leave a comment

WHEN THE WAVES DANCE … Ernesto Cortazar

Posted in 7- Văn Nghệ, Văn Nghệ - Nhạc Yêu Cầu, Văn Nghệ - Tặng Nhạc cho Bạn | Leave a comment

ALONE at SEA…

Posted in 7- Văn Nghệ, Văn Nghệ - Nhạc Yêu Cầu, Văn Nghệ - Tặng Nhạc cho Bạn | Leave a comment

THE LAKE AND I … Ernesto Cortazar

Posted in 7- Văn Nghệ, Văn Nghệ - Nhạc Yêu Cầu, Văn Nghệ - Tặng Nhạc cho Bạn | Leave a comment