Category Archives: Văn Nghệ – Tặng Nhạc cho Bạn

THE BEE GEES… NHỮNG CHÚ SÓI LANG TRỮ TÌNH LÃNG MẠN (part 2)

topic: Âm Nhạc Quốc Tế của Mọi Thời Đại (4-18-2018) title: The Bee Gees… Âm Nhạc và Sự Nghiệp audio/video: VietStar Media | phan nguyên luân |… thực hiện

Posted in 7- Văn Nghệ, Văn Nghệ - Nhạc Yêu Cầu, Văn Nghệ - Tặng Nhạc cho Bạn | Leave a comment

KHÓC QUÂN VƯƠNG…. Diệu Hiền / Lê Kim Bằng

Posted in 7- Văn Nghệ, Văn Nghệ - Nhạc Yêu Cầu, Văn Nghệ - Tặng Nhạc cho Bạn, Văn Nghệ - Youtube Cá Nhân | Leave a comment

NGÀY TỰ DO… “DUYÊN” !!

NicholasTran7 Published on Dec 31, 2014 Ngày Tự Hào – Nhạc & Lời: Trần Kim Bằng 1. Hẹn một ngày cùng nhau đến nơi thành đô. Đồng một lòng cùng nhau đi trên khắp phố. Những trái tim nồng, máu … Continue reading

Posted in 7- Văn Nghệ, Văn Nghệ - Nhạc Yêu Cầu, Văn Nghệ - Tặng Nhạc cho Bạn, Văn Nghệ - Youtube Cá Nhân | Leave a comment

DÂN OAN NƯỚC TÔI… Đoàn Cẩn – “Duyên”

Posted in 7- Văn Nghệ, Văn Nghệ - Nhạc Yêu Cầu, Văn Nghệ - Tặng Nhạc cho Bạn, Văn Nghệ - Youtube Cá Nhân | Leave a comment

CHUYỆN TÌNH MÌNH… Diệu Hiền / Trần Kim Bàng

Posted in 7- Văn Nghệ, Văn Nghệ - Tặng Nhạc cho Bạn | Leave a comment

CẤT BƯỚC EM VỀ ĐÂU? / Diệu Hiện/Duy Hạnh/Trần Kim Bàng

Posted in 7- Văn Nghệ, Văn Nghệ - Tặng Nhạc cho Bạn | Leave a comment

DÁNG MÂY… Diệu Hiền / Ngô Thanh Nam

Posted in 7- Văn Nghệ, Văn Nghệ - Tặng Nhạc cho Bạn | Leave a comment

YÊU …. Văn Phụng / Hồ Hoàng Yến

Posted in 7- Văn Nghệ, Văn Nghệ - Tặng Nhạc cho Bạn | Leave a comment

EM YÊU DẤU ƠI… Vũ Khanh / Hoàng Khai Nhan

Posted in 7- Văn Nghệ, Văn Nghệ - Tặng Nhạc cho Bạn | Leave a comment

CÔ GÁI ĐẾN TỪ HÔM QUA… Mỹ Tâm

Posted in 7- Văn Nghệ, Văn Nghệ - Tặng Nhạc cho Bạn | Leave a comment