Category Archives: Văn Nghệ – Tặng Nhạc cho Bạn

YOU MAKE ME FEEL (like a natural woman)… Celine Dion

Posted in 7- Văn Nghệ, Văn Nghệ - Tặng Nhạc cho Bạn | Leave a comment

DO I EVER CROSS YOUR MIND – TOM JONES

Posted in 7- Văn Nghệ, Văn Nghệ - Tặng Nhạc cho Bạn | Leave a comment

NHƯ GIẤC CHIÊM BAO… Ngọc Lan

Posted in 7- Văn Nghệ, Văn Nghệ - Tặng Nhạc cho Bạn | Leave a comment

LADY OF DREAM… Kitaro

Posted in 7- Văn Nghệ, Văn Nghệ - Tặng Nhạc cho Bạn | Leave a comment

NƠI NÀY… MỘT NGÀY TƯỞNG NIỆM 9/11 !!

Ngày nay 16 năm trước, dân tộc Hoa Kỳ đã chứng kiến một cảnh kinh hoàng do nhóm khủng bố tấn công vào thành phố New York, và đã cướp mất gần 3,000 nhân mạng vô tội… 9/11… Sẽ là … Continue reading

Posted in 5- Tin Tức, 7- Văn Nghệ, Tin Tức - Hoa Kỳ, Văn Nghệ - Tặng Nhạc cho Bạn | Leave a comment

WHEN YOU SAY NOTHING AT ALL… Alison Krauss

Posted in 7- Văn Nghệ, Văn Nghệ - Tặng Nhạc cho Bạn | Leave a comment

JEALOUS OF THE ANGELS. Donna Taggart

Posted in 7- Văn Nghệ, Văn Nghệ - Tặng Nhạc cho Bạn | Leave a comment

LA IS LA BONITA…

Posted in 7- Văn Nghệ, Văn Nghệ - Tặng Nhạc cho Bạn | Leave a comment

WHAT I REALLY MEANT TO SAY… Cyndi Thomson

Posted in 7- Văn Nghệ, Văn Nghệ - Tặng Nhạc cho Bạn | Leave a comment

I HATE MYSELF IN THE MORNING… Lee Ann womack

Posted in 7- Văn Nghệ, Văn Nghệ - Tặng Nhạc cho Bạn | Leave a comment