Category Archives: Văn Nghệ – Tặng Nhạc cho Bạn

CARPENTERS…. SING A SONG

http://vietstarradio.com/TheGioiAmNhac/09-04-2014%20-%20TheGioiAmNhac_TheCarpenters_ChrisNguyetHan.mp3 NGHE CHƯƠNG TRINH “ÂM NHẠC QUỐC TẾ” “CARPENTERS… SING A SONG” với Nguyệt Hân & Phan Nguyên Luân… thực hiện trên VietStar Radio Online

Posted in 6- Văn Học, 7- Văn Nghệ, Chốn Văn Chương, Talk Show (VietStar Radio), Văn Nghệ - Nhạc Yêu Cầu, Văn Nghệ - Tặng Nhạc cho Bạn | Leave a comment

TO MAKE YOU FEEL MY LOVE… Garth Brook

Posted in 7- Văn Nghệ, Văn Nghệ - Tặng Nhạc cho Bạn | Leave a comment

TÌNH TRAI… Thùy Dương

Posted in 7- Văn Nghệ, Văn Nghệ - Tặng Nhạc cho Bạn | Leave a comment

LOVE SONGS EVER…

Posted in 7- Văn Nghệ, Văn Nghệ - Tặng Nhạc cho Bạn | Leave a comment

MỘT MAI EM ĐI… Thùy Dương – Trường Sa

Posted in 7- Văn Nghệ, Văn Nghệ - Tặng Nhạc cho Bạn | Leave a comment

A WHITER SHADE OF PALE… Annie Lennox

Posted in 7- Văn Nghệ, Văn Nghệ - Tặng Nhạc cho Bạn | Leave a comment

HEARTS IS EVERY THING ALRIGHT … Marty Balin

Posted in 7- Văn Nghệ, Văn Nghệ - Tặng Nhạc cho Bạn | Leave a comment

MARIAH CAREY… I DON’T WANNA CRY / (part 3)

http://vietstarradio.com/TheGioiAmNhac/2015.07.09__AM%20NHAC%20QUOC%20TE_MariahCarey_P3.mp3 NGHE CHƯƠNG TRINH “ÂM NHẠC QUỐC TẾ” “Mariah Carey.. I Don’t Wanna Cry” (part 2) với Nguyệt Hân & Phan Nguyên Luân… thực hiện trên VietStar Radio Online

Posted in 7- Văn Nghệ, Văn Nghệ - Nhạc Yêu Cầu, Văn Nghệ - Tặng Nhạc cho Bạn | Leave a comment

WALK IN THE CLOUD… French Version

Posted in Văn Nghệ - Tặng Nhạc cho Bạn | Leave a comment

HÃY TRẢ LỜI EM… Lệ Quyên

Posted in 7- Văn Nghệ, Văn Nghệ - Tặng Nhạc cho Bạn | Leave a comment