Category Archives: Văn Nghệ – Tặng Nhạc cho Bạn

HAPPY BIRTHDAY…

Posted in 7- Văn Nghệ, Thơ Xưa Và Nay, Văn Nghệ - HÌnh/Videos Lạ, Văn Nghệ - Nhạc Yêu Cầu, Văn Nghệ - Tặng Nhạc cho Bạn, Văn Nghệ - Videos Đồng Hương, Văn Nghệ - Youtube Cá Nhân | Leave a comment

HAVING MY BABY… Paul Anka

Posted in 7- Văn Nghệ, Văn Nghệ - Tặng Nhạc cho Bạn | Leave a comment

LET ME GET TO KNOW YOU… Paul Anka

Posted in 7- Văn Nghệ, Văn Nghệ - Tặng Nhạc cho Bạn | Leave a comment

BELIEVE ME…. Dusty Springfield

Posted in 7- Văn Nghệ, Văn Nghệ - Tặng Nhạc cho Bạn | Leave a comment

WITHOUT YOU… LAURA PAUSINI

Posted in 7- Văn Nghệ, Văn Nghệ - Tặng Nhạc cho Bạn | Leave a comment

IT’S NOT GOODBYE… LAURA PAUSINI

Posted in 7- Văn Nghệ, Văn Nghệ - Tặng Nhạc cho Bạn | Leave a comment

YOU’LL NEVER FIND ANOTHER LOVE…

Posted in 7- Văn Nghệ, Văn Nghệ - Tặng Nhạc cho Bạn | Leave a comment

DELILAH… Tom Jones

Posted in 7- Văn Nghệ, Văn Nghệ - Tặng Nhạc cho Bạn | Leave a comment

NẾU KHÔNG CÓ EM… Nguyên Khang / Trúc Hồ

Posted in 7- Văn Nghệ, Văn Nghệ - Tặng Nhạc cho Bạn | Leave a comment

ÁO TRẮNG… RƯNG MI !!

Thơ… Hết rồi áo trắng ngây thơ. Đâu còn những phút mộng mơ tan trường. Ngày mai pháo đỏ nhuộm đường. Thay tà áo trắng bằng hường vu quy. Nhìn bạn bè bổng rưng mi. Xếp lại áo trắng biệt … Continue reading

Posted in 6- Văn Học, 7- Văn Nghệ, Thơ Xưa Và Nay, Văn Nghệ - Tặng Nhạc cho Bạn | Leave a comment