Category Archives: Văn Nghệ – Tặng Nhạc cho Bạn

I Wish You Love – Rachael Yamagata

Advertisements

Posted in 7- Văn Nghệ, Văn Nghệ - Tặng Nhạc cho Bạn | Leave a comment

Photograph – Me Before You

Posted in 7- Văn Nghệ, Văn Nghệ - Tặng Nhạc cho Bạn | Leave a comment

No Face, No Name, No Number | Modern Talking

Posted in 7- Văn Nghệ, Văn Nghệ - Tặng Nhạc cho Bạn | Leave a comment

Knockin’ On Heavens Door – The Bob Dylan

Posted in 7- Văn Nghệ, Văn Nghệ - Tặng Nhạc cho Bạn | Leave a comment

CAT STEVENS – “Morning Has Broken”

Posted in 7- Văn Nghệ, Văn Nghệ - Tặng Nhạc cho Bạn | Leave a comment

Leo Rojas – El Condor Pasa

Posted in 7- Văn Nghệ, Văn Nghệ - Tặng Nhạc cho Bạn | Leave a comment

HEAL THE WORLD… MICHAEL JACKSON

Posted in 0 - Uncategorized, 7- Văn Nghệ, Văn Nghệ - Tặng Nhạc cho Bạn | Leave a comment

CÀNH HOA TRẮNG… KHÁNH HÀ / PHẠM DUY

Posted in 7- Văn Nghệ, Văn Nghệ - Tặng Nhạc cho Bạn | Leave a comment

Calum Scott – “Yours” by Ella Henderson

Posted in 7- Văn Nghệ, Văn Nghệ - Tặng Nhạc cho Bạn | Leave a comment

Lauren Daigle – You Say

Posted in 7- Văn Nghệ, Văn Nghệ - Tặng Nhạc cho Bạn | Leave a comment